0 antall prosjekter

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

EU-VRI pilotprosjekt

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke