0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Establishment of a network for reproducible environmental DNA in Norway

Plant.ID er tett knyttet til det raskt utviklende feltet av miljø -DNA. Den pågående og forventede utbredte anvendelsen av eDNA -metoder for automatisert og målrettet miljøovervåkning av biologisk mangfold krever en samordnet innsats for å bringe alle interessenter sammen for å bli enige om nasjo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

DiSSCo Prepare - Distributed System of Scientific Collections Preparatory Phase Project

Distributed System of Scientific Collections er en ny forskningsinfrastruktur i verdensklasse (RI) for naturvitenskapelige samlinger. DiSSCo RI har som mål å skape en ny forretningsmodell for én europeisk samling som digitalt forener alle europeiske naturvitenskapelige objekter under felles tilga...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics

ForBio - Forskerskole i Biosystematikk var et NFR finansiert prosjekt i perioden 2011-2020 som hadde som fokus å trene en ny generasjon av biosystematiker for å møte samfunnets behov for kompetanse om biologisk mangfold. Biosystematikk omfatter forskning på morfologisk, genetisk og geografisk var...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Phylogenetic exploration of medicinal plant diversity (MedPlant)

The MedPlant network will train young researchers in career enhancing approaches and techniques in biodiversity driven drug lead discovery, complimentary and entrepreneurial skills relevant for work in the pharmaceutical industry, regulatory bodies, NGOs and academia. The aim is to improve the s...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo