11 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks

Kardiovaskulær sykdom er fortsatt den viktigste årsaken til død og sykelighet i verden. I CIRCLE-prosjektet undersøker vi eksosomer som er ekstracellulære vesikler av nanostørrelse, som har vist seg å være potensielle nye terapeutiske midler med evnen til å indusere vevsreparasjon og regenerering...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The 13th IEEE International Symposium of Medical Information and Communication Technologies

Den 13. IEEE Internasjonale Symposium om Medisinsk Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi (ISMICT 2019) ble arrangert i Oslo, 8.-10. mai, 2019. Det 3-dagers programmet var spekket med flotte aktiviteter som inkluderte 4 prestisjetunge hoved talere fra forskjellige felt og 4 inviterte taler om n...

Tildelt: kr 65 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs lavenergi kommunikasjonsteknologi som kunne brukes mellom flere trådløse medisinske implantater. En av de medisinske applikasjonene vi arbeidet med, var et trådløst hjerte pacemaker system med fle...

Tildelt: kr 16,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY II

Prosjektet MELODY II, (Medical Sensing, Localization, and Communications using Ultra Wideband Technology) studerte bruk av ultra wideband frekvenser (UWB) til å utvikle ny, trådløs helse teknologi, både for å forbedre nettverkskommunikasjon og utvikling av nye og forbedrede helse applikasjoner. T...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Bodynets 2012, konferansestøtte

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bodynets 2012 international conference

The Seventh International Conference on Body Area Networks (BodyNets 2012) will be held in Oslo, Norway in September, 2012. The Conference continues its tradition of being the premier forum for presentation of results on cutting-edge research in BodyNets . While the mission of the conference is ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY

The project will develop ultra wideband (UWB) technology for improved wireless health technology, for both improved network communication and improved and possibly novel medical applications. Three major research directions are pursued, namely short range sensing and imaging, improved sensitivit...

Tildelt: kr 28,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Embedded sensing platform for medical

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Invivo ultrasonic transponder system for biomedical applications

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

STRATEGIES FOR SEAMLESS DEPLOYMENT OF MOBILE PATIENT MONITORING SYSTEMS

Wireless biosensor networks are likely to enable new applications in medicine and health care. The wireless technology can be used to eliminate the use of cables. This means the technology will be helpful for patients to have enhanced mobility, a key fact or for speedy recovery after major surgic...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Technological Platform For Wireless Biomedical Sensor Network

Wireless biosensor networks are likely to enable new applications in medicine and health care. The wireless technology can be used to eliminate the use of cables. This means the technology will be helpful for patients to have enhanced mobility, a key fact or for speedy recovery after major surgic...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage