0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Making ICT4COP Findings Accessible and Applicable in Norway

Prosjektet vil fokusere på effektiv formidling av funn, resultater og materiell generert i ICT4COP-prosjektet til relevante interessenter i Norge. Dette er en viktig aktivitet, siden Norge er en stor bidragsyter til post-konflikt reformprosesser internasjonalt. Vi har identifisert en rekke intere...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Gender and Human Security in Post-Conflict Pakistan: Policy implications of local, gendered perceptions of security and development

-

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus