0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements

Norsk bidrag til konsortiet for BlueBio-prosjektet "SeaSoil - Verdiskaping og økosystemtjenester av europeisk tang- og tarenæring ved å redusere og behandle potensielt giftige element" består av de tre FoU partnerne, Nofima, NMBU og NORSØK og taredyrkingsselskapet Ocean Forest. I tillegg vil prod...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Aquaculture of genetically improved fish

Substantial long term selection responses of 10-20% higher growth rate per generation have been documented for several species of farmed fish. In spite of the tremendous benefit/cost ratios and value creation for the society in terms of more efficient fis h production and lower fish prices, only ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Improving animal health, product quality and performance of organic and low-input livestock systems through breeding

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Improved metodology for analyzing survival data in fish breeding programs

Selection for increased disease resistance based on survival data obtained in commercial farm environments in inefficient due to low genetic variation for such survival traits. Higher genetic variation has been observed for specific disease resistance obs erved as survival in controlled challenge...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa