0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

The TURNkey platform: an earthquake risk-informed system for preparedness and disaster management

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2023-2024

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: "ren energi for alle", "innovasjon og infrastruktur", "bærekraftige byer og samfunn", "stoppe klimaendringene" og "fred og rettferdighet". Gjennom forskningsrådets koordinering...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Akershus

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2021-2022

NORSAR sine strategiske mål inkluderer å bidra til FNs mål for bærekraftig utvikling ved å være involvert i fem områder: ren energi til alle, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og lokalsamfunn, stoppe klimaendringene, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Gjenn...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NORSAR i Horisont 2020 - Rammebevilgning PES2020

NORSAR is planning to participate in four different Calls for Proposals in the last year of Horizon 2020: - Call name: Fast Track to Innovation (FTI) Project related to the implementation of a market-ready solution for liquefaction hazard and risk assessment. - Call name: Integrating and openi...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Travel to Horizon 2020 Environment & Resources Information days in Brussels

The Horizon 2020 Environment & Resources Information days about the Work Programme Societal Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials" will be held on 16-17 September 2019 in Brussels (Belgium). This is an event, organised by EASME (Executive Agency for Small...

Tildelt: kr 6 389

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus