0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

CellMap: How different parameters influence cost and performance of battery cells from material to the final cell

Asiatiske produsenter leverer allerede det meste av verden med billige og store batterier. De siste årene har det imidlertid utviklet seg en rekke initiativer i Europa og Norge for å levere alternativer, med sikte på å gjøre Europa energi-uavhengig. Norges moderne produksjonssektor ønsker å høste...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Deltagelse i Joint Programme EERA JP Energy Storage (EERA-JPES)

Prosjektets hovedmål har vært å bidra til aktiv deltagelse i Joint Programme EERA Energy Storage, EERA-JPES for å bidra til at norske interesser ivaretas. Delmål har vært: - Deltakelse i styringskomitemøter i EERA-JPES - Deltakelse i generelle EERA-møter - Bidra til søknadsskriving innen EERA...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Silicon product control for better Li-ion batteries

Batteriteknologi blir stadig viktigere og får en større og større plass i vårt energisystem. Fra lommelykter, PCer og mobiltelefoner, til elbiler og snart vil også hus og bygninger mange steder i verden ha sitt eget batteri for lagring av miljøvennlig fornybar strøm. I et fremtidig samfunn uten f...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Next generation of lithium ion batteries

Li-ion-batterier er den raskest voksende batteriteknologien i verden, og dominerer markedet i både mobiltelefoner og elbiler. Hos enkelte leverandører har silisium begynt å erstatte grafitten som i dag brukes i de fleste batteriene, for å tillate kapasitetsøkninger på over 50%. Gjennom flere å...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus