0 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Symposium on Advances in Ocean Observation

The symposium will be held on Terceira Island, Azores, Portugal. Symposium Website: https://sites.google.com/view/oceanobs-advances/home We will bring together a small group of 30 people who are experts focusing on smarter methods in ocean observation. While there is a general acceptance of th...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Maritime Autonomous Sampling and Control

MASCOT prosjektet kombinerer nye metoder fra statistikk og robotikk for å bidra til økt forståelse av havet, og spesielt på hva som skjer der elver med ferskvann renner ut i det salte havvannet. I et lengre tidsperspektiv vil metoder og algoritmer som utvikles i prosjektet kunne gi beslutningsstø...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Workshop on Ocean Modelling + Sampling => Control

The world oceans are poorly sampled to understand the inter-relationships between the biological, physical and climatological changes taking place rapidly, especially in northern waters relevant to Norway. The poor state of sampling is in part due to lack of modern tools and methods (including ro...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage