0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Konferansen samlet 59 deltakere og ble gjennomført på Handelshøyskolen BI 2. og 3. september 2022. En viktig målsetting med konferansen er å skape nettverk mellom faglige som er i ulike stadier av deres akademiske karrierer, og deltakerlisten reflekterte dette: 18 var doktorgradsstudenter, 20 var...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 3r Annual Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Konferansen The 3rd Annual Scandinavian Accounting Research Conference ble avholdt ved Handelshøyskolen BI den 25. og 26. april 2019. Konferansen har som målsetting å stimulere til økt forskning innen regnskap ved universiteter og vitenskapelige høyskoler i Nord Europa, og et særlig fokus er satt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 2nd Annual Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Formålet med The Second Annual Scandinavian Accounting Research Conference er å styrke kvaliteten på forskningen innen regnskap i Skandinavia. Konferansen var todelt: En workshop for doktogradsstudenter og en konferansen med presentasjon av artikler. Konferansen samlet nær 40 deltakere (33 % ph...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Tax Register Data for Audit and Tax Research

I am applying for funding to work on detailed Norwegian tax register data together with Professor Langli (BI). The proposed topics relate to (1) auditor independence and (2) tax avoidance. Research 1: Auditor Independence Using a New and Direct Proxy for Independence The external auditor plays...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

An empirical analysis of cross-border income shifting among small and medium sized companies.(Videreføring av 179809/S20)

MNCs may take advantage of international differences in tax rates in order to maximize their global after tax return. This can be done by transfer price manipulations or financing decisions. Empirical evidence (primarily based on US data) suggest that MNC s are involved in such tax planning activ...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper.

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom ...

Tildelt: kr 96 750

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom ...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo