0 antall prosjekter

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Tildelt: kr 401,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2022

Sted: Akershus