0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

International Collaboration at the Leading Edge of Ice Sheet Research

Current predictions of sea level rise remain uncertain because the future behavior of melting ice sheets is not well understood. In order to equip society with the best forecasts of sea level rise for planning, scientists need to improve the ability to numerically simulate (with computer models) ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer i Arktis - internasjonal workshop

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120 000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbakesmeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, men...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate History along the Arctic Seaboard of Eurasia (CHASE)

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima- og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120,000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbake-smeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, m...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Eurasian Ice Sheet and Climate Interactions

Hovedmålsettingen med EISCLIM-prosjektet er å rekonstruere de store Eurasiske isbredekkene under siste istid. Formålet er å få en bedre forståelse av utviklingshistorien, herunder klimatiske og andre faktorer som har vært med å styre forløpet. Dette er gjort ved å kombinere empiriske data (geolog...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The Ice Age development and human settlement in Northern Eurasia (ICEHUS II)

The project studies the Late Quaternary environmental changes in the Barents-Kara sea region and the ice age human occupation in northern Russia. We propose to carry out a lake coring programme in the Russian Arctic. The European Science Foundations progr amme QUEEN (Quaternary Environment of the...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestland

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

The Ice Age development and human settlement in northern Eurasia

The growth and decay of the huge ice sheets that periodically covered a large part of the Eurasian continent had an enormous impact on the natural environment and indeed the human populations. This project will study the changing environment during the la st 200,000 years with a focus on the ice ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Vestland

OST-Øst-Europa-programmene

Paleo Environment and Climate History of the Russian Arctic - PECHORA II

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland