0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling og bruk av risikoanalysemetodikk for tilsiktede uønskede handlinger

Risikoanalyse er et sentralt virkemiddel i styring og forvaltning. I Norge er det utviklet en egen tilnærming til risikoanalyser for tilsiktede uønskede handlinger, slik som terror eller spionasje – på engelsk «security», utgitt som en norsk standard av Standard Norge (NS 5832:14 Samfunnssikkerhe...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo