0 antall prosjekter

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and RadioCHemistry - Norwegian Part

Hovedmålet med Euratom-prosjektet "MEET-CINCH" er å etablere en bærekraftig utdannelse og trening i kjerne- og radiokjemi. Spesielt viktig er det å tilby fleksible kurs som benytter moderne fjernundervisningsmetoder, siden radiokjemi kun tilbys ved et fåtall universiteter. Det norske bidraget til...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PRocess Industries in the Circular Economy - PRICE

PRICE er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet med deltakende industribedrifter Boliden Odda, Glencore Nikkelverk, KA Rasmussen, NOAH, Solberg Industri og Yara International, samt forskningsinstitusjonene SINTEF Industri, NTNU og UiO. PRICE er et akronym for "PRocess Industries in the...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Energy- and environmentally friendly hydrometallurgical technology for exploitation and refining of complex and poor mineral resources

Hydromet var et fireårig kompetansebyggende prosjekt. Det hadde to målsettinger: Å utdanne kandidater med høy kompetanse til hydrometallurgisk industri og å hjelpe industrien med å utnytte råvarer av dårligere kvalitet enn det som er økonomisk lønnsomt per i dag og med mindre miljøpåvirkning. De ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in Education and Training in Nuclear Chemistry (CINCH) - UiO contribution

Europa, og verden for øvrig, trenger radiokjemikere. Flere rapporter peker imidlertid på at det er et stort og bekymringsfullt gap mellom antall kandidater som utdannes sammenlignet med industriens og samfunnets behov. EU har derfor kjørt et treårig prosjekt - CINCH - for å planlegge hvordan utda...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Exploring the chemistry of the heaviest elements with the automated liquid-liquid extraction system SISAK

The principal objective is to discover and probe the chemical properties of the heaviest elements known, the transactinides.. The transactinides can only be produced artificially, since their nuclei are unstable and will disintegrate shortly after they ar e produced. They are, though, a unique te...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo og 2 andre

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Exploring the chemistry of the heaviest elements with the automated liquid-liquid extraction system SISAK

The principal objective is to discover and probe the chemical properties of the heaviest elements known, the transactinides.. The transactinides can only be produced artificially, since their nucleuses are unstable and will disintegrate shortly after they are produced. They are, though, a unique...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Studier av transaktinidenes kjemi med SISAK

Prosjektet har til hovedmål å kartlegge de kjemiske egenskapene til de aller tyngste grunnstoffene. Disse grunnstoffene har atomnummer fra 104 og oppover, og er i vesentlig grad kjemisk ukjente. De blir fremstilt i tungioneakseleratorer. Det benyttes en a ktinide som target, og det dannes et elle...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo