0 prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering Horizon Europe - Mapro2

I prosjektutviklingen har Triad AS i samarbeid med NORCE etablert et konsept som passer utlysningen og hentet inn partnere til prosjektet. Prosjektet har videre fokus på fordeling av arbeid mellom partnerne, utarbeiding av WP struktur og søknadsskriving. Aktivitetene for Triad AS kan oppsummeres ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Market adapted forecast tools for power production and operational excellence

Prosjektet videreutvikler vindflyt og turbulensmodeller for samkjøring med måledata med sikte på å redusere prossesseringstid uten å redusere data nøyaktighet. På denne måten kan modellene benyttes for kort-tids produskjons prediksjon og samtidig fungere som datagivere til operative verktøy for o...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Modular Wind (working title)

MOWI will reduce the LCOE for floating wind to 50 EURO per MWh by 2030. This is done by scaling up the design of a semi submersible platform with integrated wave power take off to 12 GW capacity and above. Capital expenditure will be reduced by standardization and by using modular design and con...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Automatic wind analysis for smart buildings in smart cities

Nablamatic prosjektet skal utarbeide en forretnings og markedsplan for å rette inn Nabla Flows produkt innen automatisk vind analyse inn mot det europeiske massemarkedet både innen drift av smartbygg og spredning av forurensing. I en slik applikasjon må analysene baseres på meteorologiske input ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12842 Windfarm integrated radar sensors for digital operations and management

Vindturbiner genererer turbulente luftstrømninger og vaker som forplanter seg videre innover vindparken. Turbulent vind genererer viberasjonseffekter og uønsket last fordeling. Dette leder til tapt produksjon og økte kostnader til vedlikehold. Det finnes flere europeiske forskningsinitiativ ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11576 Model interfaced radar for improved operation and control

Prosjektet har gjennomført en verifikasjonstudie av et system for sanntidsmålinger og prediksjon av havbølger. Gjennom å ta i bruk modeller for havbunnens innvirkning på bølgeflaten har prosjektet utviklet databehandlingsmetoder som benytter seg av lokale egenskaper både i prosesseringen av sens...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Wind Europe Partnersøk

Triad utvikler en teknologi hvor fjernmåling (ved bruk av radar) sammen med software/modeller brukers for å predikere bølgekrefter både stokastisk (bølgespektra) og deskriptivt (bølgetopp prediksjon). Et ferdigutviklet produkt rundt dette temaet vil kunne brukes til last prediksjon for (flytende...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Flow model calibraiton for real time control of wind farms

Prosjektet som skal etableres skal utvikle/demonstrere mulighetene for sanntids beskrivelser av komplette vind/turbulens/vake forhold i vind turbin parker basert integrasjon av sensor data (fjernmåling og tilgjengelige in-situ sensorer i parken) med modeller for vind flyt og turbulens. Vind og ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetablering Wind and Turbulence Radar for Offshore Energy

Prosjektet som skal etableres vil tilrettelegge for kommersiell utnyttelse av teknologi for sanntids måling av vind og turbulens i offshore vindparker som er i drift ved bruk av radar teknologi. Bakgrunnsteknologien for dette er allerede utviklet og testet i vindparker på land. Prosjektet som ska...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Integrated programmable advanced wake-up receivers for energy-efficient wireless sensor networks

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electroacustic Logger

Forprosjektet skal videreutvikle og modne en ide om bruk av elektroakustiske spredeprosesser som verktøy for forbedret brønnkarakterisering, og da særskilt med hensyn til metning av gass, type gass og utbredelsen av denne. Elektroakustiske spredeprosesser inntreffer der akustiske bølgeforplantni...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Active&Passive Ship NETwork radar

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Innovative system for the reduction of mortality of birds and bats in wind farms

...

Tildelt: kr 21 839

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Radio Acoustic Wind Sensor

Prosjektet realiserer en måleutrustning/prototype basert på fjernmålingsteknologi som er utviklet av Triad/SUSAR/PFM og dokumentert gjennom bla to doktorgradsarbeider. Teknologien kan i hovedtrekk deles opp i multistatisk radar for 3-D vindmåling og radi o-akustisk høyoppløselig profilering av 3...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Maritime Millimeter Wave Sensor Network

...

Tildelt: kr 39 812

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Radar and Optical integrated sensor for space based Orbital debris Observation

...

Tildelt: kr 18 719

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Enabling Design Technologies for mm-Wave System-in-Package

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

Reliable application specific detection of road users with vehicle on-board sensors (ADOSE)

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Rogaland

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

ESTAR Multiple use millimeterwave radar sensors for distributed remote sensing

...

Tildelt: kr 69 625

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

RELIABLE APPLICATION SPECIFIC DETECTION OF ROAD USERS WITH VEHICLE ON-BOARD SENSORS

...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland