0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel insights into the epigenetic landscape of puberty onset in Atlantic cod

Atlantisk torsk er en førsteklasses art for norsk havbruk, med et enormt potensiale innen matsikkerhet, opprettelse av nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. I løpet av de siste årene har et økende antall oppdrettere vært interessert i torskeoppdrett, men kritiske kunnskapshull i torskbiologi (in...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

COOPERATION BETWEEN NORWAY AND BRAZIL IN RESEARCH AND EDUCATION FOR IMPROVED BREEDING IN SUSTAINABLE AQUACULTURE

Havbruk er den raskest voksende næringsmiddelindustrien i verden, og står for mer enn 50% av fisken til konsum over hele verden. Havbruk er også en av de viktigste og internasjonale næringene i Norge. NORBRAQUA vil etablere et langsiktig samarbeid mellom Norge og Brasil innen forsknings- og forsk...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

INNOVATIVE EPIGENETIC MARKERS FOR FISH DOMESTICATION

Domestisering av dyr som en pålitelig matkilde var et kritisk punkt i menneskets historie, og det preger fortsatt samfunnet vårt i dag. Fiskeoppdrett er en av de raskest voksende sektorene for matproduksjon over hele verden, siden fiskeriene ikke klarer å møte den økende etterspørselen etter fisk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Genomics in Aquaculture 2013 - International Symposium at the University of Nordland

As a key platform technology in modern biotechnology, genomics has had a significant scientific, social and economic impact in aquaculture. Aquaculture genomics has numerous applications in improving performance traits, including increased disease resista nce and growth rate. In spite of the nota...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Impact of photoperiod and sexual maturation on growth performance of Atlantic cod - a genomic perspective

The Growcod project was very successful and we have obtained a number of novel and exciting results, as summarised below. WP1 - TOOLBOX Several high-throughput next generation sequencing techniques (Illumina, 454, Ion Torrent and SOLiD) have been used to determine the gonadal and muscle trans...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Genomics in Aquaculture - International symposium at the Bodø University College

Aquaculture genomics has potential applications in improving performance traits, including increased disease resistance and growth rate. The number of genomic resources available for species of commercial interest has been increasing at a remarkable pace. These include framework genetic linkage ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Nordland - Nordlánnda