0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of small molecule cancer immunotherapy

Et stort problem for kreftbehandling er at kreftceller slipper unna immunforsvaret. Flere behandlinger er utviklet som aktiverer immunforsvaret på nytt for å drepe kreftcellene. Disse behandlingene har revolusjonert kreftbehandlingen. Imidlertid ser det ut til at bare et mindretall av pasientene ...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

YFF-Yngre, fremragende forskere

The Function of Cyclin Dependent Kinases in the DNA Damage Response and Maintenance of Genome Stability

Project Summary Genome instability is one of the hallmarks of cancer. However, the mechanisms that protect the genome against spontaneous gross chromosomal rearrangements (GCRs) are not well understood. In recent years several pathways have been identifi ed that protect the genome against sponta...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo