0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transnational cooperation for protecting niche areas from marine corrosion and biofouling by green coatings and new testing technologies

Marin biofouling og korrosjon er to viktige utfordringer for sjøfart, havinstallasjoner og maritim teknologi som blir eksponert for sjøvann. Dyre korrosjonsresistente materialer trengs ofte til små funksjonelle deler og overflater. Nisjeområder innen skip og fiskeoppdrettsanlegg til sjøs er typis...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optical Limiter Device Based on Innovative Graphene Derived Materials (OLIDIGRAPH)

OLIDIGRAPH tar sikte på å utvikle og validere en laboratorieskalateknologi for syntese av en innovativ klasse grafenbaserte materialer med ikke-lineære egenskaper i det synlige og infrarøde området, og bygge en enhet som inkorporerer det syntetiserte materialet. Vår tilnærming er å utvikle homog...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

SMARTAQUA tar sikte på å utvikle detekterende nanolag lagt direkte på stålstrukturer for å oppnå kostnadseffektive og pålitelige metoder for å detektere korrosiv degradering. Detekteringen vil oppnås ved å inkorporere smarte tilsetningsstoffer i tynne belegg som responderer på degraderingen av me...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Membrane and microchannel emulsification to enable precision processing, process intensification and flexible industrial production strategi

...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yang, Juan norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo