0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 NOVA

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - NOVA

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NOVA (Utgår. Tilhører nå HiOA)

...

Tildelt: kr 155,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Innvandring, kvalifisering og et inkluderende arbeidsliv

Forskning om minoriteter på det norske arbeidsmarkedet peker på to hovedutfordringer: 1) Personer med minoritetsbakgrunn må tilføres nødvendig kompetanse for å bli etterspurt, og 2) Arbeidsgivere må få kunnskap og erfaringer som reduserer den usikkerhet de opplever ved å skulle ansette personer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo