0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

EPR and paramagnetic NMR of solids from relativistic two- and four-component density-functional theory

Når et molekyl eller et krystallinsk materiale plasseres i et magnetfelt, så vil de ulike spinn-tilstandene til kjerner med et spinn få ulik energi. Avstanden mellom disse ulike spinntilstanden er unik for den enkelte kjerne og for det lokale kjemiske miljø, og kan derfor brukes til å bestemme mo...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics

Nesten 550 forskere fra hele verden samlet seg i Tromsø for 10th Congress of the International Society of Theoretical Chemical Physics (ISTCP-X) 11-17.juli 2019. Med mer enn 202 forelesninger i plenarsesjoner og 14 ulike tematiske sesjoner, og mer enn 280 posterpresentasjoner, så fikk deltagerne ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Overrepresentasjonen av menn i forskningslederstillinger/-funksjoner innen akademia har lenge vært fremhevet som et problem i Norge og i utland. Mens kvinner har fått mer plass i akademia de siste tiårene, har kjønnsgapet holdt seg sterkt når det gjelder topp akademiske stillinger/funksjoner. Pre...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Fase 1: kartlegging I denne fasen søkes det innsikt i hvordan fagm...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New Dimensions in Theoretical Multiphoton Spectroscopy

Moderne lasere kan ha så høy intensitet at mer enn et foton kan absorberes av et molekyl på en gang og bringe molekylet opp i en eksitert tilstand. Dette gir større fokalitet (dvs. at eksitasjoner skjer i et mye mindre volum) enn ved vanlig absorpsjon av et lysfoton. Dette gir spennende mulighete...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Relativistic two- and four-component density functional theory with periodic boundary conditions

Prosjektet har som siktemål å utvikle et relativistisk program for beregning av molekylære egenskaper for molekyler i fast fase. Programmet vil være unikt i den forstand at det vil være det første program som vil kunne gjøre elektronstrukturberegninger uten bruk av pseudopotensialer for to- og fi...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Accurate calculations of higher-order molecular properties using modern hyper-GGA functionals

The proposed project focus on the development and implementation of reliable and efficient density functional theory approaches for the calculation of higher-order molecular properties based on modern hyper-GGA functionals and automatic differentiation te chniques. These modern approaches will be...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Implementation of higher-order molecular properties at the multiconfigurational range-separated density-functional theory level

The project aims at implementing a powerful and versatile computational tool for modeling molecular properties, by merging two promising approaches: the first one, developed by the French team, is multiconfigurational range-separated density-functional th eory, which combines the best - with resp...

Tildelt: kr 5 504

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Analytic calculations of higher-order molecular properties

I prosjektet har det blitt utviklet en meget generell formalisme og et fleksibelt dataprogram for analytisk beregning av høyere-ordens molekylære egenskaper ved bruk av tetthetsfunksjonalteori. Dette arbeidet har gjort det mulig å presentere de første beregninger av sannsynligheten for samtidig a...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruud, Kenneth Aurora 2008-09 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 5 167

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Vibronic contributions to higher-order molecular properties

In recent years we have had a strong interest toward the development of methods for calculating higher-order molecular properties and vibrational contributions to these properties. The present proposal will seek to extend this work from scattering process es to absorption processes, and in partic...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Ruud, Kenneth Aur06/07-32

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Ruud; K. DAADppp05-2 Bevilges av 2004-budsjettet

...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

YFF-Yngre, fremragende forskere

Higher-order molecular properties of molecules in the gas, liquid and solid state

The project will lead to a code for the analytical calculation of higher-order molecular properties at the Hartree-Fock and DFT level of theory. Particular attention will be paid to properties in which there is an explicit dependence on the basis set. The implementation will help improve the app...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Strategic University Program (SUP) in Quantum Chemistry

...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Benchmarking modern quantum chemistry methods: Molecular magnetizabilities and rotational g tensors

The project will develop a coupled-cluster program for the calculation of molecular magnetizabilities and rotational g tensors. Gauge origin independence and fast basis set convergence will be achieved through the use of London atomic orbitals. Our goal i s to develop a code for calculation of ma...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku