0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Strengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and Collaborations

Sosialantropologisk institutt (SAI) ved UiO har i de senere årene etablert seg som et ledende miljø innen samfunnsvitenskaplig forskning og utdanning på miljøfeltet. Gjennom tverrfaglig samarbeid har instituttet bidratt til å utvikle nye metoder og tilnærminger innen dette feltet. Prosjektet bygg...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU/Nordic development research conference 2013: Knowing Development - Developing Knowledge

The annual Norwegian Association for Development Research (NFU) conference has a long running tradition for being the main arena for debate and academic interchange among development researchers in Norway, and our Nordic partners. In order to strengthen t ies between Norwegian researchers and Nor...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

IMPROVING THE DOCTORAL TRAINING IN SOCIAL ANTHROPOLOGY IN NORWAY BY STRENGTHENING THE NETWORK FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH TRAININING

Dette fireårige prosjektet har hatt som mål å konsolidere og styrke den faglige kvaliteten i den sosialantropologiske forskerutdanningen i Norge. Gjennom prosjektet har det faglige kurstilbudet for doktorgradsstudenter tilknyttet PhD-programmene i sosialantropologi ved universitetene i Bergen, Os...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Anthropos and the Material: Challenges to Anthropology

Prosjektet har hatt som formål å fremme teoridannelse i antropologi. Prosjektet har tatt for seg ny forskning på materielle forhold (fra natur og økologi, til teknologi og økonomi), sett i forhold til deltagernes egne etnografiske arbeider. Prosjektets deltagere har igangsatt tre arbeidsgrupper s...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU Conference 2011, Oslo 24 and 25. November 2011: The Future of development research: Exploring the Nordic Perspective(s)?

For få styrke det nordiske samarbeidet innen utviklingsforskning har den danske, norske og finske foreningen for utviklingsforskning besluttet å arrangere sine årlige konferanser sammen i år. Konferansen blir arrangert i København 24. og 25. november og d en danske Foreningen av utviklingsforsker...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Forum for Development Studies

Forum for Development Studies (heretter bare Forum), er et internasjonalt, norskbasert fagtidsskrift som har utkommet i forskjellige former siden 1960-tallet. Siden 1989 er det blitt utgitt i samarbeid med Norsk forening for utviklingsforskning (NFU). Tid sskriftet har et opplag på 900 eksemplare...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 1995-2011

Sted: Oslo