0 antall prosjekter

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

A Contested Terrain: Construction, Labour Mobility & Trade Unions - Darragh Golden - Ireland

The free movement of labour is one of the 'Four Freedoms' of the EU enshrined by the Treaty of Rome. The primary aim is the creation of a single market whereby goods, capital, services and labour can move freely, uninhibited by constraints. This involves the removal of national tariff and non-ta...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en re...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo