0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The XXX Nordic Hydrological Conference 2018

Den XXX Nordiske Hydrologiske Konferanse (NHC) ble avholdt i Bergen med 145 deltakere. Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I alt ble over 114 bidrag sendt inn fra 24 land, derav 30 ble gitt av master- eller PhD-studenter. I tillegg h...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Seminar for å lage en handlingsplan for å utvikle et nasjonalt team (SAK) for forskning, utvikling og utdanning innen hydrometeorologi

Operasjonell hydrometeorologi har som kjerneoppgave å redusere omfanget av av skade på liv og eiendom på grunn av tørke, ekstremnedbør, flom og skred i både dagens klima og et framtidig varmere klima. Hydrometeorologi utgjør også et vitenskapelig grunnlag for forvaltning av vannressurser, og er i...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo