0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reducing toxicity in proton therapy through biological optimization

Stråleterapi er ein sentral del av kreftbehandling i Norge og internasjonalt, og om lag halvparten av kreftpasientar får stråleterapi som ein del av behandlinga si. Protonterapi er internasjonalt etablert som eit nytt og lovande alternativ til tradisjonell stråleterapi med Røntgenstråling, og to ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

3D Microdosimetry and Studies of the Relative Biological Effectiveness (RBE) in Proton- and Carbon Ion Therapy

Protonterapi er ein avansert type strålebehandling av kreft som kan gje mindre skadar til frisk vev under behandling, samanlikna med tradisjonell strålebehandling med høgenergetiske Røntgenstrålar. Protonterapi er under utbygging internasjonalt og to senter er planlagt i Norge, med estimert oppst...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland