0 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nordic Polymer Days 2019, Trondheim

Nordic Polymer Days is a conference that circulates among the Nordic countries, and in its 56th year in 2019 will be held in Trondheim from June 5th-7th. The conference will have a combination of unified and parallel sessions, to increase the number of presented topics as well as increase opportu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage