0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2019

Northern Lights Deep Learning (NLDL) Workshop, Tromsø 9-10 January 2019 The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. Robert Jenssen, the head of the Machine Learning Group at UiT, will be the General Chair, with Michael Kampffmeyer (UiT) and Arnt-Børr...

Tildelt: kr 47 954

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019 -where education meets work to shape the future of lifelong learning.

The ICDE Lillehammer Learning Summit in 2019 is an international meeting place where education meets work for development of lifelong learning for the future. Lifelong Learning is highly relevant, with the new Sustainable Development Goal "Education 2030: Ensure inclusive and quality education fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lightweight Cryptography for Future Smart Networks

Vi er på randen av det neste store skiftet i IKT-revolusjonen med bruk av Tingenes internett (IoT) og femte generasjon (5G) mobilkommunikasjon. Disse vil bringe med seg en stor endring i tilkoblingen av den digitale verden, og med det en stor utfordring for sikkerhet og personvern. Spesielt er de...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ShuttleNet: Scalable Neural Models for Long Sequential Data

Vi ser på datadrevet kunstig intelligens hvor data er organisert i lange sekvenser. Data fra anvendelser er ofte sekvensielle, for eksempel tekst, tale, musikk, tidsserier, DNA-sekvenser og hendelsesforløp. Konvensjonelle datavitenskapsmetoder kan imidlertid kun behandle korte sekvenser med oppt...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Vulnerability in the Robot Society (VIROS)

Roboter blir stadig mer «smart», ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utfører viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er trygge å bruke og at deres bruk ikke krenker perso...

Tildelt: kr 25,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NAIS Symposium 2019

This was the third edition of the NAIS Symposium, and it was organized for the first time since 2010. The symposium aims at bringing together researchers and practitioners in the field of Artificial Intelligence from Norway and Scandinavia to present on-going work and discuss the future direction...

Tildelt: kr 38 498

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EHiN 2019 - Norges største konferanse for digitalisering av helse

EHiN handle rom å bygge en møteplass/plattform for digitalisering av helse, på tvers av offentlig sektor og næringslivet. Mange forskere og forskningsintstituter er innvolverte.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

LTEP: Long-Term Evolution Planning for Highly Variable Software Systems

In software engineering, demand of customers for configuration options that address various different business concerns creates the need to manage variability by developing not just a single software system but, in fact, an entire family of software systems with similar functionality. A Software ...

Tildelt: kr 58 824

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisering av prediktivt vedlikehold

Signal Analysis Lab is a company specialized in general signal analysis tools, with particular emphasis on predictive maintenance. By utilizing cutting-edge technology and a structured market-oriented methodology we automate predictive fault detection in cases not possible today, i.e., 90 % of a...

Tildelt: kr 45 819

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool-Optilift

Prosjektet ønsker å se på mulighetene for å predikere bevegelsen til en hengende last fra kran i et offshore miljø. Typisk er det lasting av containere mellom oljerigger og supply-skip. Supply-skipet vil være i stadig bevegelse og lasten vil ha en pendelbevegelse fra krantippen gitt av styringen ...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

The 5th Geography of Innovation Conference 2020

Vi søker med dette støtte til gjennomføring av arrangementet "5th Geography of Innovation Conference" i Stavanger fra 29. til 31. januar 2020. Konferansen er et forum for forskere som er interessert i romlige spørsmål knyttet til innovasjon, som hvor innovasjon foregår, hvordan omgivelsene påvirk...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også kjent som droner, gjennomsyre befolkede områders himmel, og betjene millioner av mennesker over hele verden for varetransport, konstruksjon, landbruk, medisinsk, overvåking, søk og redningsoperasjoner, og en rekke andre applikasjoner...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cybersecurity Platform for Assessment and Training for Critical Infrastructures – Legacy to Digital Twin

Målet med CybWin-prosjektet har vært å utvikle en cybersikkerhetsplattform med fysiske, replikerte og simulerte komponenter i ekte/virkelig kritisk infrastruktur, utstyrt med verktøy for RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold, sikkerhet) vurdering, sårbarhetsvurdering, angrepssimulering...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nytt sikkerhetskonsept i små pantemaskiner

Prosjektet tar frem en ny type pantemaskin for et potensielt nytt stort marked. Det mest spesielle med denne maskinen er at den er fysisk mye mindre enn alle våre tidligere pantesystemer. Dette stiller skjerpede krav til sikkerhetsløsningen i forhold til å beskytte sluttbruker mot eksponering mot...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hierarchical Reinforcement Learning Models with Applications in Radio Resource Management

Temaet i denne avhandlingen er ytelsen til datanettverk målt i forsinkelse og pakketap. Den maksimale kapasiteten til datanettverk, også kjent som båndbredde, har økt jevnlig i flere tiår. Etter hvert som mer kapasitet blir tilgjengelig dukker det opp nye applikasjoner som behøver mer båndbredde...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

16th European Conference on Multi-Agent Systems

In the last two decades, we have seen a significant increase of interest in agent-based computing and agreement technologies. This field is now set to become one of the key intelligent systems technologies in the 21st century. EUMAS 2018 is a designated event of the European Association of Mul...

Tildelt: kr 47 138

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tekprat 2018

Tekprat er et strategisk viktig møteplass har arrangert regelmessig 2 ganger i året siden 2017. Møteplassen TekPrat er del av Helse Bergen gjennom sin IKT Innovasjon og Testlab, "Mulighetsrommet". Målgruppen er leder (beslutningstakere), forskere, klinikere, prosjektledere, rådgivere, innovatører...

Tildelt: kr 21 597

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International workshop on Application of advanced plant information systems for nuclear decommissioning and life-cycle management

Based on feedback from the participants of our first event focusing on digitalisation for nuclear decommissioning (www.ife.no/hrpdecom2017), we are organising this event www.ife.no/digidecom2018. (see also: www.ife.no/digidecom2019). The first event, organised in 2017 by the Institute for Energ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Optronics Technology AS

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Vi jobber med å utvikle neste g...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Marna Engineering as

I dette prosjektet ønsker vi å utvikle spesifikasjonene for en software-rutine som modifiserer G kode slik at den passer til metall-printing. Dette vil kunne skje enten ved en modifikasjon av en standard (fortrinnsvis open-source) slicer, eller ved en post-processor som justerer G-kode filen dire...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temperatur Kompansering i Stål

Our monitoring systems currently use a simple linear model to compensate for temperature variation. This model works well for slow temperature variation, but we would like to investigate if we can do even better. Our system can only measure the temperature on the pipe surface, which is not neces...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel Environment AS

Powel Environment utvikler skyløsninger som bruker data fra ulike datakilder som sensorer og SCADA-systemer. Cybersecurity i slike løsninger er viktig for å stole på at data håndteres på en sikker måte og at viktige aspekter av informasjonssikkerhet tas hensyn til. Det overordnede prosjektet, s...

Tildelt: kr 86 341

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Carving5

A challenge related to the optical design of a retinal scanning camera is to create images of good contrast and sharpness. The main challenge is back-scattered light from the cornea/lens, which will destroy the signal/noise ratio. It is therefore important to establish an optical design which all...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of hybrid energy storage systems for the integration of renewable energy sources into the power grid and off-grid systems

Det overordnede målet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle teknologi innen energilagring som fremskynder overgangen til fornybare energikilder som sol- og vindkraft i elektriske kraftsystemer. En av utfordringene knyttet til mange fornybare energikilder, f.eks. sol- og vindkraft, er at ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative em...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo