0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR-Stim-OA

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Tildelt: kr 3 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Historical Registers

Prosjektet skal utvikle en infrastruktur med tre deler: 1. et historisk befolkningsregister fra 1801, 2. et fullstendig nasjonalt register over alle eiendommer og boliger fra 1820 og 3. et system for kobling på tvers av tematiske historiske registre ved hjelp av befolknings- og eiendomsregisteret...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022

Rammeavtalen NR2021-RA-PES skal posisjonere Norsk Regnesentral mot Horisont Europa programmet. Prosjektet skal sette instituttet i stand til å raffinere strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa (HEU) programmet. Dette arbeidet omfatter også posisjonering av instituttet i HEU ini...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR STIM-OA

Refusjon av kostnader knyttet til OA-publisering. NR har en artikkel som tilfredsstiller kravene.

Tildelt: kr 4 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NR (2020-2023)

Under boring etter olje og gass er målet å treffe reservoaret ved det planlagte inngangspunktet og plassere brønnen så godt som mulig i reservoaret. For å oppnå dette målet, brukes høypresisjonsinstrumenter for å nøyaktig navigere brønnen inn i reservoaret. Denne navigasjonsprosessen kalles geo-s...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til Norsk Regnesentral (2017-2020)

Automatisk kartlegging av land med fjernmålingsdata spiller en stadig viktigere rolle i flere anvendelser av jordobservasjon, som bærekraftig utvikling, autonomt landbruk og byplanlegging. På grunn av kompleksiteten til overflaten og miljøet, står nøyaktig klassifisering overfor mange utfordringe...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Forprosjekt, Innovative avisarkiv

Prosjektet skal bidra til å øke interessen for avisenes arkiver ved å gjøre de mer tilgjengelige for slektsforskere, lokalhistorikere, forskere og andre brukergrupper. Det gjøres ved å samle personinformasjon ved manuelle og automatiske metoder. Det fokuseres spesielt på melding om døde, dødsanno...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Norsk Regnesentral

...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Nyskapning-NR

NR har arbeidet med nyskapning gjennom mange år. Det er etablert regler for hvordan nyskapning skal håndteres. Prosjektet vil ha følgende delaktiviteter - Motivasjonsarbeid ved at det holdes minst et ekstern seminar i løpet av året og at nyskapning jevnli g tas opp i avdelingsmøter, ledermøter og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NR

NR er et av landets ledende forskningsmiljøer innen IKT. NR utvikler hvert år flere ideer og produkter som kan være egnet for kommersialiserning De aller fleste ideene kan være grunnlag for eller et viktig bidrag til typiske vekstselskaper. Men i de aller fleste tilfeller blir ikke potensialet f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo