0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

FoU reise til USA for offshore system pilot prosjekt

Selskapet har utviklet en ny type elektrisk, robotisert boreutstyr. Kvalifiseringen av teknologien går igjennom verkstedstester, tester på land rigg og til slutt offshore testing. Selskapet har fått til piloter på land rigger og offshore for enkelt-roboter, men mangler å bevise hele det robotiser...

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Offshore Pilot of Drill Floor Robot at North Sea Semi-Submersible

-

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av elektrisk nedihulls-boremotor med kontinuerlig borestreng for olje og gass-brønner

Norhard Oil & Gas AS er et spinn-off selskap fra Norwegian Hard Rock Drilling AS og skal utvikle teknologi for elektrisk nedihulls-motor for boring i oljebrønner offshore basert på sistnevntes felt-testede teknologi for tunnelboring på land. FoU-utfordri nger inkluderer bl.a. nedskalering av bor...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification of autonomous, robotic drill floor for subsequent implementation on offshore platform, phase 3

I prosjektet har det blitt tatt frem en ny generasjon av elektrisk, robotisert boredekksutstyr for testing. Innledningsvis har robotene (maskinene) boredekksrobot, robotisert rørhåndterer, elektrisk robotisert rørtang samt elevator blitt testet enkeltvis i henhold til spesifikasjonene. Deretter h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

innovativt multi-MW eksentergir til offshore vindturbiner

AW har patentert løsninger for ny type eksenter-gir til havvindmøller, hvor opplagring er integrert i giret. Herved oppnås at giret kommer til å bestå av betydelig færre deler enn det tradisjonelle planet-gir. Dette burde resultere i høy pålitelighet. I t illegg har giret større transmisjonsforho...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Prototype test of submerged fully automated drilling rig

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Development of Seabed Drilling Rig, Co-operation with Universities

...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Development of Seabed Drilling Rig, Phase 1

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

INCO - WAVESSG: Extension to moderate wave climate application

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Feasibility Study regarding a Subsea Drilling Module

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Electric control system for smart wells

As part of its technology gap analysis, WS together with Statoil/I-LUP has identified a market need for a simple and cost-effective electric control system for smart well valves. The smart well market is expected to rise dramatically in the coming years, and especially many offshore platform an...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Subsea drilling module

As part of its technology gap analysis, Wellbore Solutions AS has identified a market need for remotely controlled sub-sea drilling robots for pre-drilling of wells. Drilling of sub-sea wells is highly expensive as rig rates often is around 2-250,000 USD per day. Also, it becomes more and more ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU- utarbeidelse av prototyp test av SSG bølgekraftverk

...

Tildelt: kr 91 469

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Rogaland