0 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

MoBaBrain: National network for brain development and increased societal impact

Ungdomsårene er preget av store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er formbar, noe som tillater stor grad av læring og tilpasning til omgivelsene. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle mentale lidelser i denne livsfasen. Omtrent halvparten av voksne pasienter med men...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av voksne pasienter rappo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved personalized medicine through machine learning in mental disorders (IMPLEMENT)

Psykoselidelser er alvorlige psykiske sykdommer med tidlig debut og kan ha et kronisk, livslangt forløp. Disse lidelsene fører til et stort trykk på helsevesenet og koster samfunnet omtrent 100 milliarder årlig i Europa alene. Årsakene til psykiske lidelser er ikke fullt ut forstått, og det eks...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From synapses to symptoms in maternal mental health during pregnancy and postpartum

Svangerskapet er blant de mest dynamiske og spennende periodene i livet, og innebærer en rekke psykologiske og kroppslige forandringer, som for eksempel regulering av immunsystemet, endringer i hvordan genene uttrykkes i kroppen, og forandringer i hjernens struktur og funksjon. Nyere forskning ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Genetic and phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness

Alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse har høy arvelighet og debuterer ofte i ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet. Årsakene til disse sykdommene er lite kjent, men vi vet at arvematerialet spiller en viktig rolle. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om år...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Clinical utility and genetics of neuronal intra-individual variability in severe mental illness: A Norwegian-German collaboration

Mental disorders are among the largest contributors to years lived with disability and schizophrenia (SZ) and bipolar disorder (BD) are among the most debilitating mental disorders. Despite immense recent research efforts, severe mental illness remains practically unchanged with respect to both p...

Tildelt: kr 70 102

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Structural and functional connectivity in the aging brain: cognitive consequences and genetic modifiers

Hovedmålet med prosjektet er å karakterisere endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle nettverk gjennom normal utvikling og aldring og i alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, identifisere genetiske assosiasjoner til disse endringene, samt undersøke i hvilken grad...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo