0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Epidemiology of Early Life Factors and Breast Cancer Risk by Molecular Subtype

Breast cancer can be divided into molecular subtypes, and we have chosen to categorize the disease into six groups. It has been suggested that factors that operate in utero and determine birth characteristics, such as birth weight, birth length and placental weight, are associated with breast can...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Hormone therapy and mammographic density - important determinant of mammographic sensitivity and breast cancer risk

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KREFT-Offentlig kreftprogram

Aspects of breast cancer risk: subtypes of breast cancer, relation to angiogenic factors and gene-environment interactions

Det er kjent at brystkreftsykdommen kan inndeles i ulike undergrupper eller subtyper, men det er ikke kjent om "tradisjonelle" risikofaktorer har ulik sammenheng med ulike subtyper. Derfor har vi undersøkt sammenhengen mellom kjente risikofaktorer og seks ulike subtyper av brystkreft, identifise...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Mammography screening in Norway. Evaluation of health effects

Dette prosjektet inngår i evaluerinen av det norske mammografi-programmet. Hovedhensikten med dette prosjektet er å undersøke om mammografi-screeningen har påvirket dødeligheten av brystkreft i Norge. Forsker Harald Weedon-Fekjær har vært finansiert av midler fra NFR for å gjøre dette arbeidet sa...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Early life factors and adult cancer risk

In this proposal, we describe three separate studies. First, in a cohort study of more than 35,000 men and women born between 1920 and 1958, we propose to use historical data from birth records to study the association between perinatal factors (primaril y birth weight and birth length) and risk...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Perinatal and Adolescent Risk Factors for Breast Cancer

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage