0 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC-prosjektet studerer vi hvordan hav- og klimaendringer påvirker transport av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av ferskvann som flyter fra Polhavet mot sør ka...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean-ice shelf Interaction and channelized Melting in Dronning Maud Land

Den antarktiske innlandsisen og de flytende isbremmene som omgir kontinentet minker i et økende tempo, noe som resulterer i at havnivået stiger. Dette er dårlige nyheter i en tid hvor majoriteten av verdens befolkning bor i nærheten av kysten eller i lavtliggende områder. Isbremmene blir tynnere...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Freshwater outflow from a fast changing Arctic

Collaboration is sought between Laura de Steur at the Norwegian Polar Institute (NPI) and Mike Steele at the Polar Science Center (PSC) of the Applied Physics Laboratory at the University of Washington in Seattle, USA. De Steur's research at NPI involves analysis of the Arctic water masses, with ...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku