41 709 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Freshwater export in an era of Arctic Ocean freshening and sea ice decline

I FreshARC prosjektet har det blitt analysert hvordan transporten av ferskvann og havis fra Polhavet til Nordatlanteren har endret seg på grunn av pågående klimaendringer i Arktis. Siden 1990 har tilføring av ferskvann til Polhavet økt samtidig som havisutbredelsen har minket. Store mengder av fe...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean-ice shelf Interaction and channelized Melting in Dronning Maud Land

Det antarktiske innlandsisen og de flytende isbremmene som omkranser det antarktiske kontinentet mister masse i akselererende hastighet, noe som får det globale gjennomsnittlige havnivået til å stige. Dette er dårlige nyheter i en tid hvor flertallet av verdens befolkning bor langs kysten. Isbrem...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Freshwater outflow from a fast changing Arctic

Collaboration is sought between Laura de Steur at the Norwegian Polar Institute (NPI) and Mike Steele at the Polar Science Center (PSC) of the Applied Physics Laboratory at the University of Washington in Seattle, USA. De Steur's research at NPI involves analysis of the Arctic water masses, with ...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa