0 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New Automatic Tool Replacement System with Intelligent Machine Vision Features for the Machining Industry

Prosjektet skal utvikle ny innovativ teknologi for metallskjærende industri i et globalt marked, med et mål om å komme fram til et nytt produkt. Den nye oppfinnelsen vil redusere repetitivt fysisk arbeid, redusere kostnader og påvirke miljøet positivt gjennom en reduksjon av mengde prosessinnsats...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES ANYWEAR resub

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to write the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES WEARINSIGHT - resubmission

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to rewrite the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process.

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES ANYWEAR

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to write the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken