3 prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining the immune cells in COVID-19 that correlate with disease severity

Sars-CoV-2-infiserte overflateceller i lungene og tarmen sprer virussmitte til omgivelsene og til naboceller. Det ukjent hvorfor enkelte pasienter utvikler svære betennelsesreaksjoner i lungene og pustevansker som krever respirator. Det er også ukjent hvilke celler, signalstoffer og prosesser som...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New drug for treatment of multiple myeloma patients

Prosjektet har som mål å kommersialisere et medikament til bruk ved benmargskreft, en kreftform som forårsaker 2% av kreftdødsfallene og tar hele 15% av alle kreftmedisinkostnader. Benmargskreftcellene ødelegger ben- og benmargsfunksjonen, svekker immunforsvaret, forårsaker alvorlige infeksjoner,...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ød...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo