0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen Storage in Subsurface Porous Media - Enabling Transition to Net-Zero Society

Omstilling fra fossilt brensel til fornybare energikilder er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimaendringer og bygge et bærekraftig energiforsyningssystem. Elektrisitetsproduskjon fra fornybare kilder har naturlige variasjoner gitt endringer i vind- og solinnstrømning. Avvik mellom en...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Subsurface Carbonate CO2 Storage and Security

Det eksperimentelle prosjektet fokuserte på karbonlagring i underjordiske porøse reservoarer. De fleste planlagte CCS-prosjekter bruker sandsteinsformasjoner for å lagre injisert karbondioksid, men sandstein er bare en av flere tilgjengelige bergarter som kan lagre CO2. Vårt prosjekt studerer CO2...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanoparticles to Stabilize CO2-foam for Efficient CCUS in Challenging Reservoirs

Dette laboratoriebaserte forskningsprosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB) ledet av Institutt for fysikk og teknologi har fokusert på implementering av nanopartikler med CO2-skum for forbedret utvinning av olje og assosiert CO2 lagring gjennom CCUS. Vårt primære mål var å "Benytte nanoteknolo...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Wettability symposium 2015

By presenting our research at these conferences we are also able to build scientific networks that will benefit home institutions and students in the various research groups by international collaboration, student exchange and researcher mobility between said regions. Oral presentations at intern...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland