0 antall prosjekter

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

University-firm linkages as drivers of innovation

Bedrifts-universitetsrelasjoner som drivkraft for innovasjon Martin Gjelsvik, IRIS FORFI-prosjektet «University-firm linkages as drivers of innovation" retter søkelyset på interaksjonen mellom universiteter og bedrifter. Mye er tidligere skrevet om universitetenes såkalte tredje rolle, som inneb...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Capabilities for regional innovation in a globalizing world

Studien retter søkelyset mot den geografiske dimensjonen i bedriftenes innovasjonsprosesser. Både klyngeteorier og Triple-Helix perspektivet synes å ta for gitt at innovasjonsevnen styrkes gjennom et tett regionalt samarbeid. En tredje dominerende teori, åpne innovasjonssystemer, har vært lite op...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Rogaland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Stavanger innovation summit

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling

Med tiltakende globaliseringskrefter utfordres de regionale økonomier, og både akademikere og praktikere setter sin lit til at en forsknings- og innovasjonsdrevet regional næringsutvikling vil gi det beste grunnlaget for overlevelse og langsiktig vekst. I dette prosjektet ønsker vi derfor å stud...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Rogaland og 2 andre

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland