0 prosjekter

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståelse fra geofysiske data. Våre tre hovedanvendelser av geofysisk monitorering er naturskader som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressurser. I 2021 har vi etablert et feltlaboratorium i Rissa der hensikten er å undersøke hvorvid...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Digital Monitoring of CO2 storage projects

Resultatene fra felttesten i Trondheimsfjorden i 2020 har nå blitt publisert. Sammenligning mellom vanlig grunnseismikk og seismikk laget fra den fiberoptiske DAS-kabelen som krysser Trondheimsfjorden viser at DAS gir brukbar avbildning av undergrunnen.Testen i Trondheimsfjorden viste at for høye...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysical methods for subsurface imaging and monitoring

Geofysisk reservoarmonitorering er et viktig verktøy for å øke produksjonen og sikkerheten på norsk sokkel. Vi bidratt med nye metoder og flere felteksempler og studier som har vært nyttige for industrien. 4D refraksjonsseismikk er ikke et standard verktøy i dag, men flere eksempler som er gjort ...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved imaging, mapping and monitoring of hydrocarbon reservoirs

I inneværende periode har det vært stort fokus på å teste ut og videreutvikle forskjellige måter for å skille mellom trykk og metning fra seismiske data og å bruke andre simuleringer eller målinger i tillegg. Spesielt for grunne reservoarer eller grunne l ekkasjer blir det langt vanskeligere å br...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantitative interpretation of 4D seismic data for improved reservoir management

Prediction of how a hydrocarbon reservoir is being drained is often based on a numerical flow simulation model. 3-D seismic surveying is the most efficient technique to obtain reservoir information between wells. If seismic acquisition is repeated severa l times over the life of a field, it is p...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Improved overburden and reservoir characterization combining seismics and rock physics

Overburden effects are often neglected in both exploration and production of hydrocarbons. The project consists of four main acivities focused on the description of and correction for overburden shales and sands, resulting in improved reservoir imaging an d characterization. 1. Acoustic properti...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROFOR-Grunnleggende petroleumsforskning

Pore pressure prediction from seismic data

Results described in the paper "Discrimination between pressure and fluid saturation changes from time lapse seismic data" will be used as a basis for devoloping a method for pressure prediction from one seismic data set only. By using multioffset seismi c data combined with geological knowledge...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage