0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2023-24 Universitetet i Sørøst-Norge

USN har ambisjoner om økt deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. I perioden 2023-2024 vil USN fokusere på å posisjonere USN som en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor Young European Research Universities Ne...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework grant 2021-22 University of South-Eastern Norway

USN har ambisjoner om å øke deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. USN har utviklet en Horisont Europa handlingsplan for å bygge et sterke grunnlag og et rammeverk for å øke suksess. Implementeringen av denne levende handlingsplanen vil være i fokus...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2020 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and strategic focus on the ECs Research framework programs. During Horizon 2020, USN has been partner in research projects funded through the following programmes SC6, MSCA ITN, FCH JU, Euratom, ECSEL, EMPIR, Eurostars, ERA Net cofund, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Annual Framework grant 2019 University of South-Eastern Norway

The University of South-Eastern Norway has had a coordinated and startegic focus on ECs Research framework programs, partciularly Horizon 2020. Consistent efforts in USN since the start of Horizon 2020 has lead to a number of successful Research and innovation Projects. In 2018, USN were awarde...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning 2018 Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolens forskere. I en ny og større fusjonert høgskole HSN med universitets ambisjoner vil EU-finansier...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold