0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ColdRein: Palaeo-genomics to reconstruct the evolutionary responses of endemic high-arctic reindeer to past environmental change

Å forstå hvordan—og hvor raskt—organismer responderer på miljøendringer er nøkkelen for å forutsi effektene av globale klimaendringer. Dette gjelder spesielt i Arktis, som opplever den mest markante oppvarmingen. Svalbard er en isolert, høy-arktisk øygruppesom er hjemsted for en endemisk underart...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DarwinPlants: Probing the genomic basis of rapid evolutionary diversification in the Galápagos daisy trees (genus Scalesia)

Dette prosjektet søker å forstå det genetiske grunnlaget for den raske utviklingen av mangfoldet i en unik og truet gruppe av planter fra Galápagosøyene. Studier av former og distribusjonsmønstre av arter på verdens økiske økekæder har gitt forskere stor innsikt i utviklingsprosessen. Blant diss...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage