66 prosjekter

YFF-Yngre, fremragende forskere

Transcriptome regulation in development, disease and cancer

The loci of developmental transcriptional regulators are spanned by arrays of conserved noncoding elements (CNEs), many of which exhibit high similarity across all vertebrates. We are on the verge of discovering the fundamental involvement of these elemen ts and the genomic regions they reside in...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Application for Advanced Scientific Equipment: HTS Bioimaging

RATIONALE FOR EQUIPMENT INVESTMENT The ability to study gene function on a large scale and systematically rather than one-by-one or case-by-case is the essence of functional genomics. A major criticism of the FUGE 1 program by the international Evaluatio n Panel was the lack of truly high throug...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr til genetisk analyse

NINA er en viktig leverandør av grunnlaget for en kunnskapsbasert narturforvaltning i Norge. Analyser av genetisk variasjon på DNA-nivå står sentralt i mye av NINAs forskning. Til dette kreves avansert vitenskapelig utstyr som NINA tidligere har fått støt te til fra Norges forskningsråd. Siden de...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Ab 3130xl Genetic analyser, automatisk system for DNA sekvensering og til å analyserer fluoresens merkede DNA fragmenter.

Innkjøp av Applied Biosystems 3130xI DNA sekvensator for å undersøke miljø og genetisk mangfold. I forbindelse med utvikling av et doktorgradsprogram i Miljø og genetisk mangfold ved INHM er det behov for å styrke laboratorievirksomheten. En slik satsning vil fremme samarbeid både internt og med...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestfold og Telemark

TU-Tungt utstyr

Instrumentering av "High Quality Protein Facility" ved Molekylærbiologisk institutt (MBI), UiB

Molekylærbiologisk institutt (MBI), Universitetet i Bergen, har dentifisert utforsking av proteinstruktur og -funksjon som et av sine hovedsatsingsområder. Internasjonalt utvikles nå mange metoder for "high-throughput" analyse av enkelt-parametre av prote iners funksjon i en forskningstilnærming ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetic dissection of maternal effects in early embryo and endosperm development

Seed development is an interplay of different tissues that execute different transcriptional programmes. By double fertilization two haploid sperm cells fuse with the haploid egg cell and the diploid central cell of the female gametophyte to produce the d iploid embryo and the triploid endosperm,...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo