0 antall prosjekter

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Gendered citizenship in multicultural Europe (Femsit). Rokkasenteret, Bergen 184386/V10

...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Ukjent Fylke