0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 - NMBU

NMBU er et ledende miljø og internasjonalt senter for kunnskap med fokus på høyre utdanning og forskning innen miljø og biovitenskap. Universitetets syv fakulteter tilbyr 64 studieprogram til 6400 studenter og er vertskap for mer enn 500 PhD studenter. Forskningen ved NMBU gir kunnskap om hvordan...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project establishment support (PES) for the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 2021-2022

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i Horisont Europa. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Videre skal det bidra til kompetansebyggende tiltak bå...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Dette er viktig for å senke forskernes terskel for å søke EU. Vi...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2018

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2017

Prosjektet skal bidra til at NMBU øker sin deltakelse i H2020 ved at forskerne får nødvendig administrativ og økonomisk støtte for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et stort potensial for å lykkes. Vi skal bruke kommunikasjon aktivt og planmessig...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2016

Prosjektet skal bidra til at forskerne får nødvendig økonomisk og administrativ støtte for å utvikle gode søknader til H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020. Strategiske viktige tiltak for NMBU i 2016 er å utvikle målrettede støtte- og insentivordninger for spesifikke fagmil...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Universitetet for miljø- og biovitenskap

Få til flere og bedre EU-søknader fra UMB samt øke tilslagsprosenten. Dette skal oppnås gjennom et mer systematisk arbeid ut mot og i forskningsmiljøene for arbeid med å komme med i konsortier og utforme kvalitetsmessige bedre søknader. UMB skal arbeid e for å dra full nytte av det engelske ko...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken