0 antall prosjekter

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Strengthening Fragile States through Taxation

Litteraturen om sårbare stater og statsbygging har bidratt til viktig innsikt, men hvordan og hvorledes statsbyggingen skal finansieres gir den får svar på. Utgangspunktet for FRAGTAX-prosjektet er derfor at brikken vi mangler i statsbyggings puslespillet er finansiering og inntekt. Den eneste må...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The taxation, capital and development research network

I løpet av det det siste tiåret har forskningsfeltet om skatt og utvikling gjort store fremskritt. Fra å være et spørsmål som i all hovedsak var en mindre gruppe økonomers domene har feltet utviklet seg til å omfatte en rekke problemstillinger knyttet til skatt som et sentralt element i statsbygg...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fragile states and violent entrepreneurs: conflict, climate, refugees

Økt forståelse for hva som kan gjøres for å stabilisere Sahel-regionen er en forutsetning for å reagere effektivt på en av de viktigste utfordringer for utvikling og menneskelig sikkerhet. Basert på studier fra Mali, Libya, Niger og Mauritania, vil FRAGVENT bidra med kunnskap for å håndtere disse...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hybrid pathways to resistance in the Islamic world: a study of Islamist groups in Lebanon, Iraq, Mali and Libya

HYRES har studert samspillet mellom islamistiske bevegelser og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali for å svare på følgende spørsmål: Hvorfor forfølger noen islamistiske grupper sitt politiske og religiøse prosjekt i staten de tilhører, mens andre islamistiske grupper nekter å akseptere disse g...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

SkattJakt II, Prosjekt 249691: Fase I videreføres her.

Spørsmål knyttet til ulovlig kapital flukt, skatt, og utnyttelse av naturressurser er noen av de aller viktigste i dagens utviklingsdebatt. NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket sammen med CMI, og nettverket bringer sammen norske forskere og eksperter med ulike internasjonale fagmiljøer. Nettverk...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The SkattJakt Network. Videreføres gjennom prosjekt 263392.

Important development objectives such as poverty alleviation and sustainable development are not possible without national revenue. It is, therefore, crucial for poorer countries that they are able to establish effective tax regimes and institutions. This has, however, proven to be a challenging...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Follow the money: the role of cross-border networks in natural resource extraction, stolen assets recovery and tax havens and capital flows

Natur ressurser er en inntekstskilde av stor betydning for en rekke afrikanske land. Samtidig strever disse statene med å få på plass det institusjonelle rammeverket som er nødvendig hvis de både skal få de inntektene de har krav på og for at utviningen skal finne sted på en kommersiell, miljømes...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NUPI Application Process INT5

Our proposal to INT5 will seek to unpack the EU crisis response practices in order to examine the effectiveness of the Union's comprehensive approach to crises. PES funding will allow us to develop this into a comprehensive analytical framework together with a strong consortium built around the...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Mapping Gender-based Violence and Access to Justice: Retraditionalization in Liberia (GENTRA)

Arbeid mot seksualisert vold har vært sentralt for FNs arbeid i Liberia. Vårt prosjekt har studert hva situasjonen faktisk er for kvinner rammet av seksualisert vold og deres muligheter til å søke rettferdighet gjennom rettssystemet. Samtidig har vi bidratt til kapasitetsbygging gjennom etablerin...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Economic Conditions of Displacement

In a world of a global refugee crisis of more than 60 million people living either as refugees or internally displaced mostly in poor host societies, we need knew knowledge about what kind of economies that this leads to. Based on our case studies from different displacement situation in Uganda (...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Peacekeeping, Poverty, and Development: Towards an Understanding of the Gendered Peacekeeping Economies in the DRC, Sudan, and Liberia

Fredsbevarende soldater er ofte tilstede i områder rammet av konflikt, men de lever ikke i den samme verdenen som lokal befolkningen. Den verden som de fredsbevarende styrkene lever er en verden av aircondition, den er ren og vel beskyttet. Disse styrkene har tilgang på gode boliger og kjøretøy, ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Fertility outcomes and the roles of children in household risk management strategies in rural West Africa: the cases of Senegal and Benin

The relationship between fertility and growth is often seen in view of a child quality-quantity trade-off. Low fertility allows for higher human capital investments per child, and thus considered favorable to economic development. On another front, good r isk management is seen as a key to growth...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Poverty and marginalisation in Central and West Africa: autochthony and land rights

Autochthony is the hallmark of the crisis in Côte d'Ivoire, the controversial status of the Banyamulenge in the eastern part of the Democratic Republic of Congo and it is also the centrepiece of the so-called 'Mandingo-issue' in Liberia. The current obses sion with autochthony has facilitated a d...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2017

Sted: Oslo