46 prosjekter

TU-Tungt utstyr

Instrumentert kjøretøy og målevogn

Institutt for samferdselsteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU søker med dette Norges forskningsråd om bevilgning på kr 1.488.000 (inkl. mva) til videre utvikling av vårt adferds-analytiske laboratorium gjennom nyinnkjøp av instrument ert kjøretøy og målevogn. Et instrumente...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Wood as a building material (samfinans m/BF)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

Releasing Development Potentials at the Coast: A Path to Stabilization at the Eastern Adriatic

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNKOMP-SUP-NHD Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Extreme Wave Load Effects in Sea Structures

The project is organised in the following two principal activities : - hydrodynamic modelling of non-linear wave-induced loads and motions. This includes ? hydrodynamic models for strongly nonlinear free surface-body interaction considering finite amplitude wave-induced motions and structural lo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic conversion of biomass producin promising liquid bio-fuels

As part of the EU-funded project "Catalyst development for catalytic flash pyrolysis producing promising liquid bio-fuels" SINTEF will carry out development (synthesis and characterisation) of modified mesoporous materials as catalysts for the conversion of wooden biomass. The EU-funded project...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

PoP - Produktutvikling og Produksjon

...

Tildelt: kr 33,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Wood as a building material

This programme focus on use of wood as a renewable resource and the sustainable material, and increased added value in the building, construction, furniture and furnishing sectors in the future. The main part of this programme will be 6 Dr.ing. (Ph.D) pro jects carried out at 6 departments at the...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMARTLOG- Kompetanseprosjekt for Smart Logistikk for dynamiske verdikjeder

Den sentrale underliggende antagelse i vår forskning er at norske bedrifters fremtidige konkurranseevne er kritiske avhengig av at de klarer å definere sin rolle innenfor et nettverk, slik at de kan benytte seg av dynamiske verdikjeder for å opprettholdeo g øke sin konkurranseevne og evne til å b...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPNMATR-SUP-NHD Materialforskning

Design of crashworthy light structures

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural behaviour: Crashworthiness of Light-Weight Automotive Structures.

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminium plates - S

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Deformasjonsegenskaper og rissfølsomhet i ung betong: IT-basert system for produksjonsplanlegging

Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: Eksperimentelt arbeid: · Grunnleggende studier av temperaturendringers effekt på betongens deformasjonsegenskaper med og uten ekstern last. · Materialparameterstudier, dvs. kartlegging av effekten av bet ongens delkomponenter og blandefor...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering: Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminum plates (144003/213)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

COMPFORM - Competence in Light Metal Forming and Forming Technologies

...

Tildelt: kr 23,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Produktivitet 2005 - Industriell økologi

...

Tildelt: kr 29,0 mill.

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage