0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Reusing existing wells for CO2 storage operations

En potensiell strategi for å redusere kostnadene ved Karbon fangst og lagring (CCS) er å gjenbruke eksisterende brønner for lagring av CO2 i undergrunnen. Det finnes flere olje & gass brønner som kan gjenbrukes for permanent lagring ac CO2 i undergrunnen. Målet med REX-CO2 prosjektet er å utfor...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 permeability along fragmented shale interfaces

Fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage; CCS) er skissért som en av metodene som kan implementeres for å redusere mengden CO2 i atmosfæren. CCS kan deles inn i undergruppene fangst, transport og lagring. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner inn i egnede reservoar i undergru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage