0 antall prosjekter

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Microsimulation Service System

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

EVA-Evaluering

Kunnskapsgrunnlaget for rekruttering til norsk forskning

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Norske forskningsvilkår i et internasjonalt perspektiv. Prosjektet administreres av Vitenskap/177871

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Karl Erik Brofoss - Konsulentbistand for sluttrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Researching Inequality through Science and Inequality

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

U-KNOW Understanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness in the Enlarging European Union

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva fremmer og hva hemmer suksess i arbeidslivet blant arbeidsorientert minoritets- og majoritetsungdom?

Prosjektet vil følge flere ungdomskull fra grunnskole, gjennom videregående opplæring og ut i arbeidslivet. Kullene vil følges i inntil 6 år, og undersøkelsen tar sikte på å besvare spørsmålet: Hvilke faktorer fremmer og hvilke hemmer en vellykket overgan g til arbeidsmarkedet etter videregående ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Innovasjonsstrategier i et evolusjonært perspektiv. Videreføring av prosjekt 156320/V10.

Utgangspunktet er evolusjonær teori og dennes fokus på de grunnleggende utviklingsmekanismene variasjon og seleksjon. På den ene siden finnes heterogenitetsskapende prosesser som åpner for nye kombinasjonsmuligheter, på den andre siden finnes seleksjonsme kanismer som sorterer ut og velger altern...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FOU og havbruksforskning for 2005

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

NIFU-STEP avtale om samarbeid med Chris Caswill

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Ressurser til medisinsk og helserelatert forskning i Norge

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Ressurser til medisinsk og helserelatert forskning i Norge

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

Bioteknologisk FoU 2005 - ressursinnsats i UoH-sektoren (samfinans m/Vitenskap)

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av mål og suksesskriterier for BIA - NIFU/STEP

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Oppsummering av forskningsresultater og formidling - KIM

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

From conservative to pragmatic modernization of education? International comparative analysis of the restructuring of educational policy.

We outline an international comparative study situated within the tradition of critical educational policy analysis focusing on changing political ideologies, visions and objectives, the implementation of reforms and new mechanisms, and activities related to structure, governance, content and sy...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

BP-GEN-Brukerstyrt prosjekt generelle tiltak

Foreign Ownership, Innovation and Diffusion

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Realfag eller ikke? - en fokusgruppestudie av motivasjonen for fagvalg blant elever i videregående opplæring

Hvilke faktorer som motiverer norske ungdommer i dag og som bidrar til vedvarende skjevheter mellom gutters og jenters fagvalg kan best besvares ved empiriske dypdykk. Vi foreslår å gjennomføre en kvalitativ studie av den sammensatte motivasjonen for valg / bortvalg av realfag i videregående skol...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Knowledge and Competitiveness in the Enlarged EU (U-Know)

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SAKI-Kunnskapsinvesteringer

Innovation and growth in the Norwegian economy

NORIG (NORwegian Innovation and Growth) Virtually all of the economic models based on endogenous growth theory rely on R&D, patent and/or education statistics. These studies only measure the inputs that go into the innovation process and economic growth . This project goes beyond these simple m...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Knowledge, growth and welfare (KNOWEL)

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Priorities, strengths and comparative advantage in Norwegian research in relation to South Africa

...

Tildelt: kr 38 399

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Task 3.2.4 "Priority setting and development of new initiatives", ERA-Net, NORFACE, ERAS-CT-2003-510205

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Transformation of Tertiary Education

The purpose of this book is to give an analysis of important change processes in the non-university tertiary education sector in Norway. This part of the educational system has undergone a radical transformation over the last 30-40 years. In 1968, the gov ernment decided to establish a new type o...

Tildelt: kr 32 377

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

OECD-KISA, bidrag til sluttrapportering

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

INTEREST - Integrating Research and Standardisation (STREP)

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

EVA-Evaluering

Evaluering av nordisk språk og litteratur - faglig sekretariat

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

PLAN-Planlegging

Kartlegging av ressurser innenfor marin FoU og havbruksforskning 2003, inkl. bibliometrisk analyse på datatbasene NCR og NSI

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

REFLEX - The Flexible Professional in the Knowledge Society (STREP)

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Technology, Talent and Tolerance in European Cities: A Comparative Analysis

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo