0 antall prosjekter

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33623 Stressforebyggende metoder i moderne arbeidsformer.

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33709 Utstyr for forflytning av bevegelseshemmet under flyreiser

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33788 Innsamling av data og tilrettelegging for fornuftige utvalg

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33855 Tildekking av plaststrømper på seismiske kabler

...

Tildelt: kr 21 400

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33933 InterVid VOD

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34064 Frivillig opptak av pigmentkapsel hos oppdrettslaks

...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34219 Digital håndholdt vegmodell

...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34300 Kitosanderivat som jordforbedring

...

Tildelt: kr 26 900

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

26719 Human Resources Initiative og

...

Tildelt: kr 59 200

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34440 Genetisk verifikasjon av opphav og kvalitet av makrell

...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34519 Isolasjonsmatter av resttekstiler

...

Tildelt: kr 61 700

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34540 Trafikknorsk

...

Tildelt: kr 72 300

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32415 Økonomistyring i store landbruksforetak

...

Tildelt: kr 10 200

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

35250 Automatisk analyseapplikasjon

...

Tildelt: kr 44 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

32765 Zapeasy Music

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28258 Nye drifts- og produksjonsprosesser på enkeltforetak i samdrift

...

Tildelt: kr 13 100

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

25331 Verktøy for oppfølging av beslutninger

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28966 Keratinsmelter

...

Tildelt: kr 53 550

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Telemark

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34650 Overvåking av lastsikring

...

Tildelt: kr 86 100

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34684 Villsauull; teknologi og verdikjede.

...

Tildelt: kr 40 800

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: BOK OM FORVALTNINGSRELEVANT VILLAKSFORSKNING

Villaksprogrammet startet opp i 2001 og har, når det går inn i storprogrammet Miljø 2015 vært i virksomhet i noe over 5 år. Både som en del av sluttrapporteringen fra Villaksprogrammet, og som en generell refleksjon av nyere kunnskapsproduksjon om vill At lantisk laks, og de utfordringene vi står...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Innlandet

EU7RP-EUs 7. rammeprogram

Researchers Night 2008

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Nasjonal konferanse om ferskvannsoppdrett, 5-6 mars 2008

...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Akershus

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

34362 NAVigator

...

Tildelt: kr 12 500

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Idéportalen 2008-2009

Ideportalen.no formidler fersk fagkunnskap fra høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til bedrifter og virksomheter over hele landet, gjennom Bacheloroppgaver, Masteroppgaver, sommerjobber og deltidsarbeid. Ideportalen.no (heretter kalt Idéportalen) har ambisjon om å være en nasjonal tjeneste,...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Søknad om støtte til konferansen "Flexible Supply Chains in a Global Economy", 16.- 18. juli 2008

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Møre og Romsdal

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Søknad fra Universitetet i Oslo om rammebevilgning gjennom Norges forskningsråds PES-ordning for 2008

...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28084 Fibral

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Østfold

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

FP7-posisjoneringsmidler for Universitetet i Bergen for 2008

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Vestland

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Prosjektetableringsstøtte til arbeid med EU søknader ved NVH

...

Tildelt: kr 57 818

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo