0 antall prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Synliggjøring av norsk vitenskapelig nordområdesatsing

Utstillingen NORD! Vitenskap ved verdens ende vil fokusere på dagens forskningsfront ved å eksponere fire sentrale forskere innenfor nordområderelaterte og Nansen-relevante temaer, fra hhv. Havforskningsinstituttet, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarins titutt. I hvilken grad er Nansens hypotes...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Stadier i subkulturell karriere: Konsum, engasjement og identitet. Undersøkelser i barn og unges tilhørigheter og konsekvensene av disse.

Prosjektets utgangspunkt er at subkulturelle "paradigmer" som skateboard, snowboard eller hip-hop i økende grad påvirker barn og unges oppvekstvilkår, tydeligst knyttet til spesifikke konsumkulturer og preferanser for fritidssysler og valg av venner. Et s entralt trekk ved slike kulturfenomen, og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo