0 antall prosjekter

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr til genetisk analyse

NINA er en viktig leverandør av grunnlaget for en kunnskapsbasert narturforvaltning i Norge. Analyser av genetisk variasjon på DNA-nivå står sentralt i mye av NINAs forskning. Til dette kreves avansert vitenskapelig utstyr som NINA tidligere har fått støt te til fra Norges forskningsråd. Siden de...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Environmental change and evolutionary events - a molecular approach using comparative phylogeography among African bovids

Climatic variation may affect evolutionary patterns by altering rates of speciation and extinction through changing availablity of appropriate habitats. In the proposed project, we assess the relationship between environmental change and evolutionary even ts using comparative phylogeography among...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo