0 antall prosjekter

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Samarbeid om betongløsninger i Canada

Dr.techn.Olav Olsen (OO) utreder sammen med kanadiske og andre samarbeidspartnere muligheten for å bygge flere betongkonstruksjoner i Canada. OO har en lang tradisjon for å videreutvikle bruken av betong både på land og til havs og arbeider nå med å realisere flere prosjekter i Canada sammen med...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Akershus