0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

PLAYUR - Exercises in Urban Play. Networking event to facilitate playful urban initiatives in Oslo employing social media and technologies.

A side effect of increased online socializing is a diminished sense for our physical surroundings, the place we take up and the relations we are part of in the physical world. To address this cultural challenge, in PLAYUR, sub-project of the VERDIKT-funde d research project YOUrban, we have looke...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Spill, performativitet og nærvær. En undersøkelse av spillstrukturer i ny mediekunst (new media art)

Det siste tiåret har vi vært vitne til en vending innenfor samtidskunsten hvor fokus er forskjøvet fra verket som en mer eller mindre selvstendig presentasjonsform, til relasjonelle verkhendelser hvor kommunikative strategier settes i spill. Innenfor det digitale kunstfeltet er særlig ?nærvær? et...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo