0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eng. oversettelse av dr.art.-avh. "Norges konges rike og hans skattland" Kongemakt og statsutvikling i den norrøne verden i middelalderen

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Skandinavia

Prosjektets utgangspunkt er kvinners generelle fravær i tradisjonelle framstillinger av politisk historie i middelalderens Norden og Europa. Gjennom å kartlegge og analysere kvinnelige godseieres sosiale nettverk, ønsker jeg å synliggjøre i hvilken grad o g på hvilken måte adelskvinner utøvde mak...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage